Expert in Leiderschapsontwikkeling sinds 2006

Jouw privacy heeft bureau JETTING altijd serieus genomen. Per 25 mei 2018 verwerken en beveiligen we daarom jouw persoonsgegevens graag volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder kun je in de Privacy Statement lezen wat dat precies betekent.

Jij beslist

Jouw persoonsgegevens zijn en blijven van jou. Ook gegevens die je om wat voor reden dan ook zelf met bureau JETTING deelt. Dat betekent dat je altijd kunt vragen om gegevens te bekijken, te veranderen, te verwijderen of over te dragen. Stuur je verzoek naar info@jetting.nl en je aanvraag wordt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden door bureau JETTING verwerkt?

In geen geval worden er meer persoonsgegevens opgeslagen dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Wat doet bureau JETTING met jouw persoonsgegevens?

Alleen die persoonsgegevens worden verwerkt, waar een wettelijke grondslag in de zin van de AVG voor is. Meestal is die reden het uitvoeren van een overeenkomst. Dus bijvoorbeeld als je een coach- of teamtraject gaat doen, deelneemt aan een training, een brochure / white paper opvraagt of de e-JET wilt ontvangen.

Delen met anderen

bureau JETTING verkoopt je gegevens nooit aan derden en zal persoonsgegevens uitsluitend delen indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Assessmentrapporten, gespreksverslagen ed. worden 5 jaar bewaard en daarna permanent verwijderd. Gebruikelijke naw-gegevens worden onbeperkt bewaard totdat je zelf aangeeft dat ze verwijderd moeten worden.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Zodra jij je gegevens met ons deelt, zijn wij daarvoor verantwoordelijk in de rol van verwerker en jouw gegevens worden verwerkt conform de Wet AVG. Met aanbieders van producten waar jij gebruik van maakt, denk bijvoorbeeld aan de assessments van TTI Success Insights, is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zo is duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is.

bureau JETTING behoudt zich het recht voor om wijzigingen in haar privacy statement aan te brengen.

Laatste wijziging 9 augustus 2023

Neem contact op

Adam Smith Building – Tribes
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR  AMSTERDAM

info@jetting.nl
+31 (0) 6 10 400 276