Expert in Leiderschapsontwikkeling sinds 2006

Deze tijd vraagt om leiders die vanuit morele waarden nieuwe normen durven te stellen en anderen inspireren. Leiders in ethiek

"Vertrouwen komt te voet, maar gaat viraal

Leiderschap & Ethiek

Integer en ethisch handelen gaat over vertrouwen, respect, moraal en het juiste doen. Ethische dilemma’s zijn overal om ons heen en steeds vaker raakt de reputatie van een organisatie of persoon (onherstelbaar) beschadigd, met verstrekkende gevolgen.

Winst is ook niet langer meer het enige bestaansrecht van organisaties. Duurzaamheid, integriteit, transparantie, vertrouwen; het zijn thema’s waar een organisatie zich mee bezig moet houden om te overleven en stakeholders tevreden te stellen.

Mogelijk denk je: ‘Onze organisatie heeft toch een ethische code’.
Maar… staat die code alleen in een document òf is het echt een kompas voor de organisatie,
waar iedereen ethische dilemma’s, gedrag en besluiten aan toetst?

Het goede doen, ook als niemand kijkt, is niet eenvoudig

Dat vraagt om het moedige mensgesprek, eerlijke reflectie op jezelf als leider en het luisteren naar feedforward

Doe de ethisch leiderschap test

Als je een of meer vragen niet concreet kunt beantwoorden, wacht dan niet langer.
Je eigen reputatie en die van de organisatie staan op het spel.

Neem vandaag de eerste stap en plan een ethisch leiderschapsgesprek.

Ethische dilemma's

Ethische dilemma’s zijn vaak niet zwart|wit of goed|fout. Het belangrijkste is dat je je uiteindelijke keuze aan de mensen om je heen kunt onderbouwen en uitleggen. Meestal is dan niet iedereen het met je eens, maar wordt het wel makkelijker om je beslissing te accepteren.

Mét Ethisch leiderschap zijn in je organisatie:

Zonder Ethisch leiderschap onstaat:

Ontwikkel een sterk ethisch kompas: persoonlijk, professioneel en als organisatie

Een kompas waar je ook tijdens stormen op kunt koersen

Neem contact op

Adam Smith Building – Tribes
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR  AMSTERDAM

info@jetting.nl
+31 (0) 6 10 400 276