Team

Wanneer is een team een team?

Is uw team gewoon een groep mensen die (gezellig, of minder gezellig…) op dezelfde afdeling werkt of bent u écht een team?

Weet u het antwoord op minimaal de helft deze vragen over uw team te beantwoorden?
Zo niet, dan staat bureau JETTING graag voor u klaar!

 • Investeren we in onze werkrelatie of zijn we gewoon een groep (gezellige) mensen op dezelfde afdeling?
 • Wat is eigenlijk ons bestaansrecht als team?
 • Als we op deze manier doorgaan, hebben we dan over 3 jaar nog steeds bestaansrecht?
 • Wat zijn onze team kernwaarden?
 • Wat zijn onze team kernkwaliteiten?
 • Waar staan we als team voor? (missie)
 • Waar gaan we team voor? (visie)
 • Hoe zijn onze teammissie/-visie gekoppeld aan die van de organisatie?
 • Hoe vertaalt zich dat in praktijk?
 • Weten we wat de strategische doelen van de organisatie zijn?
 • Hoe dragen we die uit?
 • Wat merken onze interne/externe klanten daarvan in ons gedrag/communicatie?
 • Kennen we elkaars sterkten/zwakten? Hoe maken we daar optimaal gebruik van?
 • Maken we die ook op een neutrale manier bespreekbaar?
 • Hoe kunnen we het samenwerken leuker, interessanter en efficiënter maken?