Talenten

Gedrag gaat over de manier waarop iemand taken uitvoert en communiceert (hoe).
Driving Forces gaan over de motivatie achter dat handelen (waarom).

Talenten vertellen waar iemand van nature goed in is (wat). Dát kan voor iedereen verschillend zijn. Waar de één een hoog empatisch vermogen heeft, is een ander weer goed in het conceptueel benaderen van zaken. Waar de één excellent kan plannen en organiseren, heeft de ander weer een probleemoplossend vermogen, etc.

Talenten staan echter niet op zichzelf. In combinatie met drijfveren en gedrag kunnen er interessante combinaties ontstaan. Voorbeeld: iemand kan vanuit drijfveren plezier hebben in het voortouw nemen van bijv. problemen oplossen. Stel, de manier (gedrag) waarop hij dat vervolgens uitvoert is voortvarend. Als in talenten het probleemoplossend vermogen van nature ook nog eens hoog is, dan weet deze troubleshooter daadwerkelijk tot goede oplossingen te komen. Maar stel dat het probleemoplossend vermogen van nature laag is, welk beeld krijg je dan bij deze medewerker…?

Met de Talentenassessment krijgen zowel medewerker als organisatie inzicht in (verborgen) potentieel.