Stress-/ Vitaliteitsanalyse

Eustress
Ken je het gevoel van positieve, gezonde en motiverende druk of stress? Daardoor lukt het ons om in actie te komen, alert te zijn, te presteren en doelen te halen.

Disstress
Op welk moment eustress omslaat naar ongezonde stress (disstress) is bij iedere persoon verschillend. Dat maakt het ervaren van disstress tot een persoonlijke, subjectieve beleving. Als organisatie of leidinggevende is de stresstolerantie van een medewerker of team daarom lastig in te schatten. Vaak worden verzuimcijfers als uitgangspunt genomen, maar dan ben je te laat!

Measure to Manage
De Stress-/Vitaliteitsanalyse is een diagnostische tool waardoor stress en vitaliteit laagdrempelig meetbaar én bespreekbaar wordt, voordat het te laat is. Je kunt de analyse inzetten voor een individuele medewerker of voor teams (volledig anoniem).

De 7 stressfactoren en 17 subfactoren waarop wordt gemeten zijn:
Baanzekerheid (kansen / stabiliteit / vertrouwen)
Beloning (zingeving / erkenning en beloning)
Controle (betrokkenheid / autonomie)
Leidinggevende (inlevingsvermogen leidinggevende / leiderschapsstijl)
Organisatorische veranderingen (communicatie binnen organisatie / evolutie van organisatie / visie van organisatie)
Steun van anderen (vermijding / samenwerking / frustratie)
Taakeisen (timemanagement / taakcompetentie)

Wil je hier meer over weten? Bij bureau JETTING helpen we u graag verder!