Gedrag

Overal waar we komen, is de interactie tussen mensen zichtbaar.

Wat vindt u van het gedrag van anderen? Interessant, confronterend, spannend, irritant?

Aansluiting vinden (of niet…) wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we communiceren en ons werk uitvoeren – gedrag dus. En daar kunnen behoorlijke verschillen in zitten, waardoor we elkaar onderweg kwijtraken.

Wilt u zichzelf beter begrijpen? Wilt u inzicht in perceptie vanuit uw omgeving? Wilt u ook anderen begrijpen en aansluiting vinden? Wilt u in specifieke situaties effectiever kunnen handelen?

Het persoonlijke Gedragsassessment* is onmisbaar voor élke professional die met mensen samenwerkt en nog beter wil excelleren.

Gedrag en 360° / 720°
Ontwikkeling wordt niet alleen door Zelfinzicht gefaciliteerd. Perceptie vanuit de omgeving maakt het beeld nog duidelijker. Daarom is het mogelijk het Gedragsassessment aan een 360° / 720° feedback meting te koppelen.

* bureau JETTING werkt met leading assessments van TTI Success Insights – in meer dan 40 talen beschikbaar.