Emotionele intelligentie (EQ)

Inzicht in EQ is hot!
…en dát is logisch. Vanuit de neurowetenschappen weten we namelijk dat een goed ontwikkeld EQ (Emotional Quotient) zwaar meeweegt voor persoonlijk geluk én professioneel suc6.
Goede beheersing van vaardigheden die bij EQ horen, zorgt ervoor dat je effectief kunt samenwerken met een grote variatie persoonlijkheden en karakters.

Wat is het verschil tussen EQ en IQ?
IQ (Intelligence Quotient) meet: de mate waarin iemand informatie tot zich neemt, begrijpt, verwerkt en toepast.
EQ (Emotional Quotient) meet: de mate waarin iemand emoties – van zichzelf en anderen – aanvoelt, begrijpt, verwerkt en reguleert.

Natuurlijk is het én én, maar uiteindelijk… wat denkt u dat belangrijker is bij bv. samenwerking in een team: IQ of EQ?

Ontwikkelbaar?
Ja, in tegenstelling tot IQ is EQ is wél ontwikkelbaar. Het EQ-assessment* meet het ontwikkelniveau van dat moment. Inzicht in hoeverre de vijf EQ-domeinen ontwikkeld zijn, geeft handvatten voor bv. een doelgericht leerpad. De vijf EQ-domeinen zijn: zelfbewustzijn, zelfregulatie, zelfmotivatie, empathie en sociale vaardigheden.

Emotioneel analfabetisme vs Emotionele volwassenheid
Een ongezond EQ klimaat (verstoorde verhoudingen) schaden uw organisatie. Investeren in een emotioneel volwassen organisatie is geen luxe – het levert beter leiderschap, klanttevredenheid en betrokken medewerkers op. Het persoonlijke EQ-profiel geeft een eenduidige taal om emotionele vaardigheden bij individuen en teams: zichtbaar, bespreekbaar en ontwikkelbaar te maken.

EQ & 360° / 720°
Ontwikkeling wordt niet alleen door Zelfinzicht gefaciliteerd. Perceptie vanuit de omgeving maakt het beeld nog duidelijker. Het is mogelijk deze EQ-assessment aan een 360°/720° feedback meting te koppelen.

* In meer dan 25 talen beschikbaar.